Yollar Yolu

Yollar Yolu

Melikcan Çay

Overview

Geçmişiyle yüzleşmekten kaçmak zorunda kalan bedbaht talihli bir bireyin yıllarca içinde yaşadığı acıyı dindirmek adına çıktığı yolculuğu anlatır. Yapacağı seçimler acı gerçeklerin, doğaüstü şartların ve korkuların itkisiyle her şeyi sonlandırabilme arzusuyla gerçekleşir. Aidiyetsizlik arayışa, arayış ise gerçekleri getirir. Bu hikayedeki arayışta karşılaşılacak olan şeylerden yalnızca seçimler sorumludur.

Labels