aysunyildz
  • aysunyildz

aysunyildz

Yazılanın kalbinizi açmasını istemek yeterli değildir, kalbinizin de yazılanlara açılması gerek ki mana bir olabilsin. Zira her insan bir mana'dır. Okuduğum bu cümleler, beni yazmaya daha çok yazmaya teşvik etti. Aklın söylediklerini işitmek kolaydı da ya kalbin?